ورود به آزمونهای آنلاین

 

ثبت نام در آزمون های آنلاین، شرکت در آزمون های آنلاین، مشاهده نتایج آزمون ها، مشاهده داوطلبین برتر در آزمون ها

کاربران عزیز می توانند در این قسمت موضوع اصلی خود جهت شرکت در آزمون ها را انتخاب نمایند.

♦ ثبت نام در آزمون های آنلاین

♦ مشاهده برنامه و سیلابس آزمون های آنلاین

♦ کارت ورود به جلسه،

♦ شرکت در آزمون،

♦ مشاهده نتایج آزمون ها